Info Życie Powiatów

Sprawy polityczne

Unia nakłada gargantuiczną karę bo polskie krowy dawały zbyt dużo mleka

Kara nałożona przez Unię Europejską opiewa na ogromną kwotę 660 milionów złotych. To represja za przekroczenie przyznanej Polsce kwoty mlecznej.
Polscy hodowcy oddali, według Agencji Rynku Rolnego, 10 505 mln kilogramów mleka, czyli nasza kwota została przekroczona o 580,3 mln kg, to jest o 5,85%. Za jej przekroczenie odpowiada 63,5 tys. dostawców i to właśnie między nich zostanie podzielone zobowiązanie z tytułu unijnej kary. Rolnicy mogą co prawda wnioskować o rozłożenie spłaty na trzy lata, ale już do końca września muszą uiścić jedną trzecią przypadającej na nich kary. ARR pomoże rolnikom zapłacić odsetki od kar w ramach pomocy de minimis jak zadeklarował jej wiceszef Lucjan Zwolak. W przypadku około 2 tys. rolników kara może przekroczyć 50 tys. złotych.

Protesty rodziców w Ostrorogu

Czy radni podejmując decyzję o włączeniu gminnego przedszkola w skład zespołu szkół - co jak twierdzi burmistrz, przyniesie gminnej kasie oszczędności w kwocie minimalnie 100 tys.zł. rocznie - powini pytać o zdanie rodziców?
System samorządu został tak skonstruowany, aby dbać o jednostki ale działać w imieniu większości. Są też mechanizmy zwane konsultacjami, ale ustawa nie zawsze nakłada obowiązek ich przeprowadzenia. Środowiska nauczycielskie protestowały, a radni i tak podjęli stosowną uchwałę.

Sesja Rady Powiatu Szamotulskiego w Kaźmierzu

Zmiana Statutu Powiatu dla szpitala w interesie prywatnej firmy? Kwaśniewiczowi wystarczyła opinia Rady Społecznej ZOZ.
W środę obradowała Rada Powiatu Szamotulskiego. Tym razem przewodnicząca Rady Maria Przybylska zorganizowała sesję wyjazdową w Kaźmierzu. Byliśmy na miejscu z kamerą.
Najwięcej kontrowersji wśród radnych, wzbudziła wprowadzona pośpiesznie uchwała (bez opini komisji branżowej), dotycząca zmiany Statutu Powiatu, w punkcie, który pozwoli Zarządowi na wynajęcie wybudowanej praktycznie od podstaw za publiczne środki Apteki w prywatne ręce. Z wypowiedzi byłego starosty Pawła Kowzana, można było wywnioskować, że w tej sytuacji obawia się on, iż Apteka zamiast przynosić w przyszłości dochody dla Powiatu (jak było to zaplanowane za poprzedniego zarządu), będzie przynosiła dochody dla prywatnej firmy, co nie koniecznie może być z korzyścią dla mieszkańców. W dyskusji wziął udział także Ludwik Błajet, który skrytykował zarząd Powiatu za pośpiech.
Innego zdania był obecny starosta Józef Kwaśniewicz, który tłumaczył, że pomysł powstał dzisiaj o godz. 10 rano podczas spotkania Rady Społecznej ZOZ (cztery godziny przed sesją), i dlatego nie było czasu na omówienie tematu przez Komisję. Starosta jednak nie dopatrzył się pośpiechu. Jego zdanie podzieliła także większość koalicyjna PO, PIS i "Razem" oraz radni z PSL, którzy uchwałę przegłosowali pozytywnie.

Idkowiak proponuje "samoopodatkowanie" radnych

Bartłomiej Idkowiak przewodniczący Komisji Oświaty i Kultury Rady Miasta i Gminy Szamotuły zaproponował "samoopodatkowanie się" radnych.
- "Samoopodatkowanie" miałoby mieć charakter comiesięcznych składek, po kilkadziesiąt złotych od każdego radnego. Pieniądze byłyby wpłacane na specjalnie utworzone w tym celu konto. Gromadzone przez cały rok składki mogłyby sięgnąć kwoty nawet dziesięciu tysięcy złotych. My jako radni klubu "Forum", wraz z radnymi klubu "Razem", doszliśmy do porozumienia, że zebrane w ten sposób pieniądze, można by przeznaczyć np. na stypendia dla uczniów klas IV szkół podstawowych, jako nagrodę za dobre wyniki w nauce - powiedział nam po dzisiejszym zebraniu Komisji Bartłomiej Idkowiak.
Członkowie Komisji Oświaty i Kultury wstępnie zaakceptowali pomysł przewodniczącego, teraz o zdanie zapytani zostaną pozostali radni z klubów "Forum" i "Razem".

Przegrałem, bo za bardzo wierzyłem ludziom

Wywiad z 22 grudnia 2014 r. opublikowany w "Życiu Powiatu Szamotulskiego" nr 5.
Z Pawłem Kowzanem spotykam się w restauracji, w Szamotułach. Wygląda tak samo, choć trochę schudł i przybyło mu siwych włosów. Dziś, kiedy emocje trochę opadły, zgodził się opowiedzieć o tym co tak naprawdę wydarzyło się 1 grudnia tego roku i dlaczego, mimo wygranych wyborów nie jest już Starostą Powiatu Szamotulskiego. Przy okazji rozmawiamy o Świętach Bożego Narodzenia, które są dla niego czasem wyjątkowym, bo spędzonym z rodziną i przyjaciółmi. W tym roku będzie miał dla nich więcej czasu.

Fotorelacja z I Sesji Rady Powiatu

Fotorelacja z I Sesji Rady Powiatu Szamotulskiego V kadencji.
Przypomnijmy.
Wczoraj w Starostwie Powiatowym w Szamotułach odbyła się pierwsza Sesja nowo wybranej Rady Powiatu Szamotulskiego. Starostą Szamotulskim wybrany został Józef Kwaśniewicz z PSL. Jego zastępcą niepochodząca z wyboru (bez mandatu radnej) Beata Hanyżak (PO), która zostanie zatrudniona na etatowym stanowisku członka zarządu. Członkami zarządu zostali: Andrzej Grzeszczyk (Razem), Kazimierz Michalak i Maria Woźniak (PSL).
Przewodniczącą Rady została Maria Przybylska (PiS). Wybrano również wiceprzewodniczącego - Radosława Łanoszkę (PSL).
Zaświadczenia o uzyskaniu mandatu wręczył nowym radnym Przewodniczący Powiatowej Komisji Wyborczej - Sędzia Sądu Rejonowego w Szamotułach Marek Szatkowski.